cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Cẩm Y Hội Ý Công

Cẩm Y Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
DươngCương
Lực Tay: +337
Thân Pháp: +138
Nội Tức: +138
Canh Khí: +138
Thể Phách: +169
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +505
Thân Pháp: +207
Nội Tức: +207
Canh Khí: +207
Thể Phách: +253
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +11640
Nội lực tối đa +2800
Sức đỡ đòn cực hạn +9210
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Tu La Lâm Thế: Khi công kích có xác suất nhất định khiến bản thân trong 10s công kích mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ kèm theo 42% sát thương âm, nếu khí huyết của mục tiêu cao hơn 50%, sẽ đỡ đòn bỏ qua sát thương thêm.
Huyết Tế Hung Linh: Khi công kích có xác suất nhất định làm mục tiêu rơi vào trạng thái "Huyết Tế", khi kết thúc mục tiêu này sẽ nhận được 30% tổng lượng sát thương âm bị sát thương 10s trước đó và có xác suất nhất định khóa chiêu 2s.
ZDN@2024