cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Quân Tử Đường quan trọng Nội Công Tâm Pháp. Lấy Khí của Âm Nhu thu vào Nhân Thể Bách Hài, lúc vận công tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng Lực của Nhiễm Ngoại Giới, tích đến Điên Phong địch thủ thiệt hại. Nghe truyền luyện công này đến Cửu Trùng Thiên Túc có thể biến già thành trẻ, dung nhan được giữ mãi mãi.

Minh Ngọc Công

Minh Ngọc Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +25
Thân Pháp: +23
Nội Tức: +107
Canh Khí: +15
Thể Phách: +88
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +37
Thân Pháp: +34
Nội Tức: +160
Canh Khí: +22
Thể Phách: +132
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3360
Nội lực tối đa +785
Sức đỡ đòn cực hạn +1300
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Tăng 33% tốc độ di chuyển cơ bản, công kíchkém sát thương vượt mức, tốc độ càng nhanh sát thương càng lớn
ZDN@2024