cửu âm đại điển
Vân Mộng Thiên Hương QuyếtThiên Ma Bí Pháp
Niệm La Bá là tâm pháp được Tôn Chủ sáng tạo khi luyện công trong khóm hoa, tương truyền lúc đó trăm hoa so tài đọ sắc, hương thơm mù mịt thành khí, Tôn Chủ như rơi vào tiên cảnh, trong lòng đột nhiên có được mọi lĩnh ngộ, cố hấp thụ hương thơm trăm hoa, dẫn vào kinh mạch toàn thân, cuối cùng thành kỳ công. Vì Niệm Lan Tôn Chủ lúc đó ở "Vân Mộng Các", nên đặt tên là "Vân Mộng Thiên Hương Quyết". Nội công này luyện đến đại thành có thể “Thảo Chướng” mê hoặc sát thương địch, khiến địch không thể phòng nổi.

Vân Mộng Thiên Hương Quyết

Vân Mộng Thiên Hương Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Niệm La Bá
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
ÂmNhu
Lực Tay: +98
Thân Pháp: +75
Nội Tức: +56
Canh Khí: +46
Thể Phách: +65
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +147
Thân Pháp: +112
Nội Tức: +84
Canh Khí: +69
Thể Phách: +97
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4290
Nội lực tối đa +1045
Sức đỡ đòn cực hạn +2550
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Lúc tấn công có tỷ lệ nhất định dẫn 1 luồng Thảo Chướng cho kẻ địch dẫn đến mất khí huyết liên tục trong 8s.
Hương Tiêu Thực Cốt: Bị mục tiêu của Thảo Chướng công kích trong thân, chắc chắn sẽ tạo thành Phản Phệ sát thương 20%.
ZDN@2024