cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành, kết hợp nội công tâm pháp chính tà tạo thành. Tu luyện công pháp coi trọng "đan điền môn khai, hư không nhược cốc, hấp hồn nạp phách, âm công tự thành". Nghe nói khi công pháp luyện thành, có thể hút nội lực công tu người khác rất dễ dàng. Thật là ngạo thế cuồng công không ai địch nổi.

Hấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)

Hấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 91
Kinh Thiên Động Địa
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 80,805,100
Thái cực
Lực Tay: +80
Thân Pháp: +80
Nội Tức: +159
Canh Khí: +73
Thể Phách: +93
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +120
Thân Pháp: +120
Nội Tức: +238
Canh Khí: +109
Thể Phách: +139
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5700
Nội lực tối đa +1590
Sức đỡ đòn cực hạn +3960
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần tấn công đều có xác suất khiến tu vi trong cơ thể mục tiêu mất hết, nội tức hỗn loạn 1 khoảng thời gian, liên tục mất nội lực và giảm 60% tốc độ di chuyển.
Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thu tu vi mục tiêu, tăng tối đa năng lực bản thân, tăng nội lực và giới hạn khí huyết bản thân và thuộc tính cơ bản bản thân tăng thêm 10% tối đa chồng 20 tầng, trong 1 khoảng thời gian miễn dịch mọi hiệu quả khống chế di chuyển.
Vận công cần tốn 10 vạn tu vi, cứ 20s lại tốn 2 vạn. Nếu trong Túi có Thần Dung Hoàn sẽ dùng thay thế tu vi tiêu hao, 1 Thần Dung Hoàn thay 1 vạn tu vi. Tu vi hoặc Điểm khí lực tiêu hao hết, thì tự dừng vận công.
ZDN@2024