cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Nội công độc môn một tiền bối từ Tây Vực tạo ra trong Minh Giáo, nó khác hẳn chính tông tâm pháp Trung Nguyên, có bối cảnh Phật môn bí ẩn, chú trọng chính, kỳ, tà, vi ngã sở dụng, luyện thành thì có thân thể như thần phật, phá được kim thạch, không ai hại được.

Minh Vương Bảo Sách

Minh Vương Bảo Sách
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
Thái cực
Lực Tay: +194
Thân Pháp: +129
Nội Tức: +97
Canh Khí: +97
Thể Phách: +129
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +291
Thân Pháp: +193
Nội Tức: +145
Canh Khí: +145
Thể Phách: +193
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +8250
Nội lực tối đa +1950
Sức đỡ đòn cực hạn +6960
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Bất Động Minh Vương: Trong 7s không tấn công, sẽ vào trạng thái thân "Bất Động Minh Vương": Khi chịu tấn công khiến sát thương chiêu thức bản thân chịu trong 7s giảm 30% (Thời gian hồi khí 30s);
Đại Luân Minh Vương: 3 lần xuất chiêu xong, vào trạng thái thân "Đại Luân Minh Vương": Trong 7s bản thân tăng 30% bỏ qua miễn giảm phòng ngự nội ngoại công (Thời gian hồi khí 24s);
Như Lai Đa Biến: Khi bản thân vào thân "Bất Động Minh Vương", có tỉ lệ kích hoạt "Như Lai Đa Biến": Lần sau xuất chiêu bản thân lập tức vào trạng thái thân "Như Lai Đa Biến-Đại Luân Minh Vương" (Thời gian hồi khí 45s)
ZDN@2024