cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Tâm pháp trấn phái Quân Tử Đường, người quân tử, khi "Chẩm thạch khê bạn, thính vũ nguy lâu, thủy nguyệt hoa hương vô tận sầu", nội công này luyện đại thành, giống như quân tử du ngoạn sơn thủy, chân khí thoải mái, thủ công đầy đủ, là nội công tâm pháp phóng khoáng đệ nhất thiên hạ.

Khê Nguyệt Hoa Hương Tập

Khê Nguyệt Hoa Hương Tập
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
ÂmNhu
Lực Tay: +132
Thân Pháp: +142
Nội Tức: +281
Canh Khí: +134
Thể Phách: +137
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +198
Thân Pháp: +213
Nội Tức: +421
Canh Khí: +201
Thể Phách: +205
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9540
Nội lực tối đa +2740
Sức đỡ đòn cực hạn +8760
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Hàn Nguyệt Kinh Hồn: Công kích hoặc bị công kích có xác suất nhất định nhận được 5 tầng trạng thái "Hàn Nguyệt", mỗi tầng tất cả sát thương chiêu thức tăng 10%, bị công kích giảm miễn sát thương 10%, mỗi lần công kích hoặc bị công kích đều có xác suất xóa 1 tầng, duy trì 15s.
Ám Hương Tẩm Cốt: Khi đỡ đòn công kích hoặc công kích bị đỡ đòn có xác suất nhất định nhận được 5 tầng trạng thái "Ám Hương", mỗi tầng giảm miễn đỡ đòn tăng 10%, bỏ qua giảm miễn đỡ đòn tăng 10%, mỗi lần đỡ đòn công kích hoặc công kích bị đỡ đòn đều có xác suất xóa 1 tầng, duy trì 15s.
ZDN@2024