cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Đại Thành của Cái Bang Tập Nội Công Pháp, chí cương chí mãnh. Trời đất hỗn loạn, nhận Vạn Vật làm Linh, sinh ra Ngũ Hành, định ra Bát Quái, diễn tiếp Vũ Trụ hồng hoang, vô cùng kỳ diệu.

Hàng Long Tâm Pháp

Hàng Long Tâm Pháp
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
DươngCương
Lực Tay: +160
Thân Pháp: +32
Nội Tức: +32
Canh Khí: +32
Thể Phách: +64
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +240
Thân Pháp: +48
Nội Tức: +48
Canh Khí: +48
Thể Phách: +96
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4230
Nội lực tối đa +930
Sức đỡ đòn cực hạn +1910
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Long Ngâm: mỗi lần công kích có xác suất tạo thành cho mục tiêuhiện tạisát thương dương 10% Khí huyết (tạo thành nhiều nhất 983 điểm)
Điều Tức: Tọa Thiền Điều Tức mỗi giây có thể hồi 7 điểm khinh công; có thể uống chút rượu, dần dần phục hồi sức mạnh từ việc say rượu
ZDN@2024