cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Đường Môn Nội Công Tâm Pháp. Đường Môn lấy Độc làm Công, tạo Độc Kinh làm Pháp, lấy Độc Linh của trời đất, hòa hợp trong Mạch Khí Hải, cùng vinh với Độc, cùng tổn với Độc.

Ngũ Độc Kỳ Kinh

Ngũ Độc Kỳ Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
ÂmNhu
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +32
Canh Khí: +32
Thể Phách: +64
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +144
Thân Pháp: +144
Nội Tức: +48
Canh Khí: +48
Thể Phách: +96
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4230
Nội lực tối đa +930
Sức đỡ đòn cực hạn +1650
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Đường Môn Kì Độc : mỗi lần công kích có xác suất tích độc cho 2 tay, sau 3 lần tích độc, thông qua công kích lần tiếp theo xâm nhập vào cơ thể đối phương: mỗi giây 39 điểm sát thương âm, khi kết thúc độc phát tạo thành 312 điểm sát thương âm và giảm tốc 50%, không thể dùng khinh công (sát thương nhận được sự bổ sung uy lực từ xa)
Thức Độc Cao Thủ: xác suất 10% miễn hiệu quả trúng độc
ZDN@2024