cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Thần công thất truyền đã lâu trong giang hồ, thần bí hiện ở Đường Môn. Tâm pháp lấy ý lôi kéo, "Như kiên thạch, vật thạch, thạch chi giả tử. Nhu kì nhu, nãi thạch chi giả sinh", càng thâm độc hơn là "Nhu công sướng, âm đức chiêu. Trần ế điển, thịnh huyền giao". Lịch lợi kiếm giả, tất dĩ nhu chỉ---Dĩ nhu khắc cương; linh chi thánh chi, tuế âm trạch nhu---Dĩ độc công độc. Cấp tu luyện tâm pháp hà khắc, hiếm người tu thành, thôi hóa vạn vật, sinh linh lầm than, cố nhi thận chi thận chi.

Tâm Mạch Âm Công

Tâm Mạch Âm Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
ÂmNhu
Lực Tay: +168
Thân Pháp: +191
Nội Tức: +77
Canh Khí: +76
Thể Phách: +133
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +252
Thân Pháp: +286
Nội Tức: +115
Canh Khí: +114
Thể Phách: +199
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +8430
Nội lực tối đa +1900
Sức đỡ đòn cực hạn +5820
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 5 tầng.
Âm Cực Thấp Độc: Khi "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm mới, phong chiêu đối phương 3s.
ZDN@2024