cửu âm đại điển
Bão Nguyên KìnhTử Khí Thiên La
Nội công nhập môn Phái Hoa Sơn, chú trọng rèn luyện "Tâm Thần" của đệ tử Hoa Sơn, chú trọng thông qua loại bỏ tạp niệm trong tâm, để duy trì tâm thần thanh tĩnh, khi đối địch có thể mượn sự nhạy bén rèn luyện được để hóa giải thế công của kẻ địch và chờ cơ hội phản kích, nội công này ngầm hiểu ý đạo "Bao Nguyên Thủ Nhất" của Đạo Gia, trước đây gọi là "Bão Nguyên Kình".

Bão Nguyên Kình

Bão Nguyên Kình
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Hoa Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
ÂmNhu
Lực Tay: +49
Thân Pháp: +46
Nội Tức: +124
Canh Khí: +52
Thể Phách: +68
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +73
Thân Pháp: +69
Nội Tức: +186
Canh Khí: +78
Thể Phách: +102
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3990
Nội lực tối đa +1120
Sức đỡ đòn cực hạn +2600
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bị công kích có xác suất nhất định gồng mình tích lũy sức lực khiến bản thân miễn thương 20% trong 10 giây.
Bão Nguyên Thủ Nhất: Kích khởi trạng thái miễn thương đồng thời sẽ tập trung tinh thần khóa đối phương, công kích nó có thể tạo thêm 20% sát thương nhu.
ZDN@2024