cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Điểm cực cao trong tâm pháp nội công Đạo Gia, là: "Dị hữu thái cực, thủy sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái suy diễn vạn vật." Nội công này coi trọng vận dụng thành thạo khái niệm chuyển hóa tương sinh "Thái Cực Âm Dương Nhị Khí", mượn lực đánh lực, là nội công cao nhất về "Vô vi" của Đạo Gia. Nội công này luyện thành, công tham tạo hóa, lực ngự vạn vật, luôn bất bại!

Thái Cực Thần Công

Thái Cực Thần Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
Thái cực
Lực Tay: +198
Thân Pháp: +84
Nội Tức: +310
Canh Khí: +101
Thể Phách: +132
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +297
Thân Pháp: +126
Nội Tức: +465
Canh Khí: +151
Thể Phách: +198
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9420
Nội lực tối đa +2770
Sức đỡ đòn cực hạn +7410
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Hoa Khí: Khi bị công kích có xác suất nhất định Hoa Kình hấp thu 30% sát thương, đồng thời bản thân hồi phục khí huyết nhất định.
Dẫn Kình: Khi công kích có xác suất nhất định Khiên Dẫn loại bỏ 30% sát thương, đồng thời tạo ra sát thương nhu vào đối phương.
Thái Cực Vi Đạo: Khi kích phát "Hoa Khí" và "Dẫn Kình" đều có xác suất nhất định khiến tất cả chiêu thức bản thân tăng 10% sát thương, có thể lặp tối đa 5 tầng, công kích xong mất đi, duy trì 10s.
ZDN@2024