cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Minh Giáo Hội Ý Công

Minh Giáo Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
Thái cực
Lực Tay: +313
Thân Pháp: +202
Nội Tức: +101
Canh Khí: +110
Thể Phách: +193
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +469
Thân Pháp: +303
Nội Tức: +151
Canh Khí: +165
Thể Phách: +289
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12120
Nội lực tối đa +2680
Sức đỡ đòn cực hạn +7620
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Phúc Thủ Phần Hải: Khi tấn công có tỉ lệ nhất định trong 9s mỗi đòn kèm theo 299 điểm (Khi bản thân ở mặt đất, gây thêm 30% sát thương kèm theo) sát thương dương (Thời gian hồi khí 20s, nhiều nhất kèm 8 lần sát thương);
Phiên Thủ Di Thiên: Khi chịu đòn có tỉ lệ nhất định trong 5s hấp thu sát thương bằng 15% HP tối đa của bản thân (Thời gian hồi khí 25s);
Di Thiên Phần Hải: Khi kích hoạt "Phúc Thủ Phần Hải", bản thân trong 25s kích hoạt qua "Phiên Thủ Di Thiên", thì bản thân trong 9s sát thương chiêu thức tăng 15%, bỏ qua tất cả miễn giảm phòng ngự tăng 15%. Khi kích hoạt "Phiên Thủ Di Thiên", bản thân trong 20s kích hoạt qua “Phúc Thủ Phần Hải", thì bản thân trong 10s tất cả phòng ngự tăng 50% (cứ 2s suy yếu 10%, khi bản thân ở mặt đất sẽ không suy yếu)
ZDN@2024