cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Đường Môn quan trọng Nội Công Tâm Pháp. Bằng cách lấy Nhãn và Tâm, Tâm và Ý, Ý và Khí, Khí và Lực, Lực và Thần, Thần và Nhãn hợp lại, là cách Lục Hợp.

Lục Hợp Kinh

Lục Hợp Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +101
Thân Pháp: +54
Nội Tức: +22
Canh Khí: +26
Thể Phách: +55
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +151
Thân Pháp: +81
Nội Tức: +33
Canh Khí: +39
Thể Phách: +82
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2840
Nội lực tối đa +855
Sức đỡ đòn cực hạn +1370
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Sát thương bạo kích + 60%, khi bạo kích làm vết thương mục tiêu kéo ra, làm cho mục tiêu thêm sát thương, duy trì 8s có thể chồng lên, Thân Pháp của bản thân càng cao, sát thương thêm mục tiêu phải nhận càng lớn
ZDN@2024