cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Kỳ công giang hồ, "độc thiềm chi vi vật, tiên tại thổ trung cửu tàng, tích súc tinh lực, xuất thổ hậu bất xu đa thực", Độc Thiềm Công cũng nghiên cứu từ tích lũy độc, tu tập nội công vô cùng khó, kình âm cương đại tăng, có thể lấy tĩnh chế động, lấy độc công độc, ung dung ngự địch.

Độc Thiềm Công

Độc Thiềm Công
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 143,600,675
DươngCương
Lực Tay: +276
Thân Pháp: +136
Nội Tức: +248
Canh Khí: +128
Thể Phách: +227
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +414
Thân Pháp: +204
Nội Tức: +372
Canh Khí: +192
Thể Phách: +340
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12480
Nội lực tối đa +3180
Sức đỡ đòn cực hạn +9210
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Lúc công kích đối phương chưa đỡ đòn co tỷ lệ gây Thiềm Độc cho mục tiêu, nếu đồng thời bị bạo kích sẽ gây thêm nhiều loại độc này, và lúc mục tiêu chưa đỡ đòn bạo kích cũng có tỷ lệ gây Thiềm Độc cho mục tiêu, duy trì 9s nhiều nhất có thể chồng 8 lần. Lúc Thiềm Độc chồng đến 8 tầng, sẽ kích hoạt tất cả độc tố, gây ra tổng sát thương độc tố, gián đoạn chiêu thức hiện tại đối phương và khiến đối phương định thân 3s
ZDN@2024