cửu âm đại điển
Thiên Long KìnhLăng Vân Tâm Kinh
Nội công độc môn do Trường Phong Tiêu Cục lão chủ nhân-Địch Quan thời trung niên sáng tạo ra, lúc đó Địch Quan đã vận tiêu nhiều năm, am hiểu sâu xa về đạo "Nhân tiền lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tưởng kiến" của người vận tiêu, vì vậy nội công này chú trọng "Xuất chiêu lưu lại chút lực thừa". Công này luyện đến đại thành, nếu "Thiên Long Thám Trảo", thu phóng thoải mái, công thủ đủ cả, thì gọi là "Thiên Long Kình".

Thiên Long Kình

Thiên Long Kình
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Cổ Mộ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
DươngCương
Lực Tay: +129
Thân Pháp: +65
Nội Tức: +48
Canh Khí: +34
Thể Phách: +62
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +193
Thân Pháp: +97
Nội Tức: +72
Canh Khí: +51
Thể Phách: +93
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4350
Nội lực tối đa +1030
Sức đỡ đòn cực hạn +2200
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần công kích đều có tỷ lệ sinh ra 1 đạo Quyền Kình: Càng gần mình uy lực tăng 12 điểm, Quyền Kình này sau khi tích lũy đến tầng 10 thì không thể tiếp tục kích phát.
Kình Khí Hộ Thể: Sau khi Quyền Kình đã chồng đủ nếu bị tấn công sẽ tản đi và tạo thành khí kình khiến bản thân nhiều nhất chống đỡ đc 400 điểm sát thương trong 10s
ZDN@2024