cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Công pháp ác danh trong giang hồ, đồn do Huyết Đao Lão Tổ sáng lập, tâm quyết 16 chữ " tùng tâm sở dục, bất sai li hào, huyết vũ tinh phong, sát huyết diệt sinh", ác niệm hoành sinh, nhất đán xâm địch, làm máu chảy không ngừng, nếu không cẩn thận, sẽ bị hút cạn mà vong. Công pháp chính phái khinh thường, nhưng uy lực không thể xem nhẹ.

Huyết Đao Kinh

Huyết Đao Kinh
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 143,600,675
DươngCương
Lực Tay: +227
Thân Pháp: +284
Nội Tức: +219
Canh Khí: +130
Thể Phách: +154
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +340
Thân Pháp: +426
Nội Tức: +328
Canh Khí: +195
Thể Phách: +231
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12150
Nội lực tối đa +3260
Sức đỡ đòn cực hạn +10380
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Công kích nhất định có tỷ lệ tăng sát thương và duy trì tổn thưởng khí huyết trong 8s.
Đến chết: Mục tiêu trong quá trình duy trì lưu huyết, tất cả hiệu quả hồi phục giảm 80%, mọi phòng ngự giảm 30%.
ZDN@2024