cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Nội công tâm pháp bí truyền Minh Giáo, năm đó một vị tiền bối ẩn cư ở đỉnh Tuyết Sơn Cực Phong tạo ra, là một pháp môn tạo dương viêm chống lại cực hàn. Cuối đời y được mời xuất sơn gia nhập Minh Giáo, đem tâm pháp này truyền cho đệ tử trong giáo.

Dương Viêm Công

Dương Viêm Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
Thái cực
Lực Tay: +52
Thân Pháp: +52
Nội Tức: +52
Canh Khí: +26
Thể Phách: +77
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +78
Thân Pháp: +78
Nội Tức: +78
Canh Khí: +39
Thể Phách: +115
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3360
Nội lực tối đa +780
Sức đỡ đòn cực hạn +2220
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Dương Viêm Hộ Thể: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhất định khiến "Dương Viêm" đốt cháy hộ thân: Trong 5s phản đòn 468 điểm Sát Thương, trong thời gian đó 30% trái lại sẽ chữa trị bản thân, ở trạng thái Cấm Khinh Công, Định Thân và Hôn Mê hiệu quả trị liệu x2
ZDN@2024