cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Tâm pháp nội công vô thượng của Côn Luân Phái, do tổ sư Côn Luân Phái tự lĩnh ngộ mà sáng tạo ra từ trong tam huyền "Trang Tử", "Lão Tử", "Chu Dịch". Công pháp huyền diệu vô song, rất khó lĩnh ngộ. Tương truyền công pháp này chỉ có mấy vị cao thủ đỉnh cấp trong Côn Luân Phái may mắn luyện được.

Thanh Đàm Quyết

Thanh Đàm Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
ÂmNhu
Lực Tay: +32
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +96
Canh Khí: +64
Thể Phách: +32
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +48
Thân Pháp: +144
Nội Tức: +144
Canh Khí: +96
Thể Phách: +48
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3570
Nội lực tối đa +1095
Sức đỡ đòn cực hạn +2290
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Dùng nội lực chống chọi bản thân, có tỉ lệ khiến kẻ địch tấn công bản thân chấn thương, khiến huyệt vị kinh mạch hạ bàn của đối phương hỗn loạn, nhận hiệu quả bất lợi “Bộ Lí Bàn San”.
Bộ Lí Bàn San: Mỗi lần mục tiêu bị ảnh hưởng xuất chiêu đều làm bản thân chấn thương gây ra lượng sát thương âm nhất định; và mỗi lần di chuyển đều khiến hành động của bản thân trở nên trì trệ, ngừng di chuyển có thể từ từ giảm triệu chứng.
Kiểu Kiện Thân Tư: Khi bản thân dùng khinh công có 30% tỉ lệ hoàn trả 18 Điểm Khinh Công.
ZDN@2024