cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Cao nhân Thiên Sơn Phái lĩnh hội tinh diệu của Đại Nhạn Công do 1 vị Vân Du Thiền Sư thi triển, bay lượn nhẹ nhàng, địch mạnh thì yếu, địch yếu thì mạnh, thu pháp tùy tâm. Khi đạt đến thượng thừa, nội lực nhìn mềm yếu, nhưng cuộn trào liên tục, vô cùng vô tận.

Linh Nhạn Lục

Linh Nhạn Lục
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
Thái cực
Lực Tay: +64
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +64
Canh Khí: +64
Thể Phách: +32
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +144
Nội Tức: +96
Canh Khí: +96
Thể Phách: +48
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3720
Nội lực tối đa +1065
Sức đỡ đòn cực hạn +2940
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Bắc Nhạn Nam Phi: Khi tấn công giữa địch và ta có thể sinh ra Linh Nhạn Chân Khí bắn ra liên tục: Khi bắn đến bản thân tăng 6% sát thương chiêu thức và tăng tốc 10%, Khi bắn đến kẻ địch khiến sát thương kẻ địch chịu tăng 6% và giảm tốc 10%, 2 loại hiệu quả đều có thể cộng dồn 5 lần (Thời gian hồi khí 30s);
Thân Thanh Như Nhạn: Tiêu hao nội lực giảm 10%
ZDN@2024