cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Ai sáng tạo không rõ, chỉ biết nội công này là Hoàng Phủ Dao khi truy sát 1 tội phạm vô tình có được, nội công vô danh, Hoàng Phủ Dao nghiên cứu xong phát hiện nội công này rất hung tàn bá đạo, giống như được chí bảo. Vì vận hành tâm pháp này xong nếu Tu La giáng thế, sát phạt lục đạo, nên có tên: Tu La Võ Kinh.

Tu La Võ Kinh

Tu La Võ Kinh
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
DươngCương
Lực Tay: +302
Thân Pháp: +124
Nội Tức: +124
Canh Khí: +124
Thể Phách: +152
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +453
Thân Pháp: +186
Nội Tức: +186
Canh Khí: +186
Thể Phách: +228
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10440
Nội lực tối đa +2510
Sức đỡ đòn cực hạn +8460
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Tu La Lâm Thế: Khi công kích có xác suất nhất định khiến bản thân trong 10s công kích mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ kèm theo 42% sát thương âm, nếu khí huyết của mục tiêu cao hơn 50%, sẽ đỡ đòn bỏ qua sát thương thêm.
Huyết Tế Hung Linh: Khi công kích có xác suất nhất định làm mục tiêu rơi vào trạng thái "Huyết Tế", khi kết thúc mục tiêu này sẽ nhận được 30% tổng lượng sát thương âm bị sát thương 10s trước đó và có xác suất nhất định khóa chiêu 2s.
ZDN@2024