cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Ban đầu là võ học Đạo Gia, sau thêm vào các huyền bí tinh diệu của Phật Pháp. Tâm pháp nói "Thanh liên hoa khai, khả tụ hương hồn", nội công này chú trọng phòng thủ, nghiên cứu tìm kiếm cơ hội sống trong bước đường cùng.

Thanh Liên Bí Lục

Thanh Liên Bí Lục
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
ÂmNhu
Lực Tay: +102
Thân Pháp: +149
Nội Tức: +289
Canh Khí: +153
Thể Phách: +132
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +153
Thân Pháp: +223
Nội Tức: +433
Canh Khí: +229
Thể Phách: +198
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9480
Nội lực tối đa +2750
Sức đỡ đòn cực hạn +8490
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Hoa Khai Hữu Thời: Mỗi lần công kích hoặc bị công kích sẽ nhận được 1 tầng trạng thái "Hoa Khai", lặp đến tầng 6 xong sẽ xóa bỏ đồng thời nhận được trạng thái "Hoa Khai" khiến bản thân khi bị công kích ngăn chặn 30% sát thương và khi sát thương mục tiêu kèm theo 30% sát thương nhu, tổng số thời gian công kích và bị công kích đạt đến 3 lần sẽ xóa bỏ.
Thanh Liên Tụ Hồn: Ngăn chặn 1 lần sát thương chí tử, lập tức hồi phục 15% khí huyết, thoát khỏi mục tiêu kẻ địch xung quanh và làm mục tiêu định thân 3s, thời gian hồi 45s.
ZDN@2024