cửu âm đại điển

Thủ Thiếu Âm Tâm-Nghịch

Thủ Thiếu Âm Tâm-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Cương
Ngoại công bạo kích: +103
Nội công bạo kích: +103
Né Tránh: +80
Nội Phòng: +173
Khí Huyết: +300
Nội Lực: +380
Bỏ qua Nội Công Hóa Giải: +7

Bắt đầu từ tim, đi vào tâm hệ, từ tâm hệ đi ra phổi, ngang ra đáy hố nách, dọc bờ trong mặt trước chi trên, dọc bờ trước ngoài ngón tay út, ra ở đầu ngón tay út (Thiếu Xung Huyệt).
Tiến cử bộ nội ngoại công (sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024