cửu âm đại điển

Túc Thiếu Dương Đảm-Nghịch

Túc Thiếu Dương Đảm-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Thái Cực
Ngoại công bạo kích: +71
Chính xác ngoại công: +95
Hồi khí huyết: +57
Cương phòng: +284
Khí Huyết: +1913
Nội Lực: +319
Rút ngắn thời gian hồi Khí huyết(%): -7
Sức đỡ đòn: +600

Bắt đầu từ Đồng Tử Liêu Huyệt ở ngoài mắt, lên đến sau góc đầu xuống Phong Trì sau tai, từ Khuyết Bồn đi xuống nách, men theo ngực đi qua Quý Hiếp và mạch nhánh ở dưới xương lớn của xương chậu sẽ men theo mặt ngoài của bắp đùi chạy thẳng đến chân, qua Khiếu Âm từ Lâm Khấp đến ngón thứ 4.
Tiến cử người chơi bộ ngoại công (Sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★★★
ZDN@2024