cửu âm đại điển

Túc Thái Âm Tỳ-Nghịch

Túc Thái Âm Tỳ-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Âm
Ngoại công bạo kích: +71
Né Tránh: +189
Thân Pháp: +28
Dương Phòng: +284
Khí Huyết: +1794
Nội Lực: +399
Sát thương Ngoại công bạo kích: +14
Hồi đỡ đòn: +30

Bắt đầu từ đầu mút ngón chân cái (Ẩn Bạch Huyệt), men theo Xích Bạch Nhục Tế phía trong, đi lên mắt cá chân, men theo đường chính giữa phía trong mắt cá chân đi lên, chỗ mắt cá chân đi lên 8 tấc, trước khi giao với Túc Quyết Âm Can Kinh, đi lên men theo mặt trong bắp đùi vào phần bụng, thuộc lá lách, lạc vị
Tiến cử người chơi bộ ngoại công (Sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★★★.
ZDN@2024