cửu âm đại điển

Thủ Thái Dương Tiểu Trường

Thủ Thái Dương Tiểu Trường
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Dương
Nội công bạo kích: +55
Chính Xác Nội Công: +146
Lực tay: +11
Khí Huyết: +1402
Nội Lực: +292
Nội công hóa giải: +16
Xác suất bị bạo kích giảm(%): +7
Uy lực cận thân: +50

[Tiến cử Cái Bang Chủ Tu]
Hợp với Tam Âm chủ mạch, giúp thể phách của người tu luyện thêm kiên cố, tăng sức chống cự.
Tiến cử cho người chơi bộ võ nội công (sát thương Âm, Dương, Cương, Nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★★
ZDN@2024