cửu âm đại điển

Túc Thiếu Dương Đảm

Túc Thiếu Dương Đảm
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Nhu
Ngoại công bạo kích: +55
Chính xác ngoại công: +73
Hồi khí huyết: +44
Cương phòng: +218
Khí Huyết: +1472
Nội Lực: +245
Rút ngắn thời gian hồi Khí huyết(%): -7
Sức đỡ đòn: +600

[Tiến cử Cẩm Y Vệ Chủ Tu]
Đây là chủ mạch của Tam Dương Kinh, tu luyện cùng Thủ Tam Tiêu Kinh sẽ giúp người tu luyện có sức mạnh vô song, không ai địch nổi.
Tiến cử người chơi bộ võ ngoại công (sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★
ZDN@2024