cửu âm đại điển

Thủ Thái Dương Tiểu Trường-Nghịch

Thủ Thái Dương Tiểu Trường-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Cương
Nội công bạo kích: +71
Chính Xác Nội Công: +189
Lực tay: +14
Bỏ qua Nội Phòng: +177
Khí Huyết: +1822
Nội Lực: +380
Xác suất bị bạo kích giảm(%): +7
Uy lực cận thân: +50

Bắt đầu từ Tiểu Trạch của ngón út, men theo phía ngoài cánh tay đi lên bả vai, nhập vào Khuyết Bồn, liên hệ với tim, men theo thực quản xuống dạ dày, kết nối với ruột non, một tĩnh mạch từ xương quai xanh chạy lên má rồi đến góc mắt ngoài và thính quản.
Tiến cử người chơi bộ nội công (Sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024