cửu âm đại điển

Túc Dương Minh Vị

Túc Dương Minh Vị
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Thái Cực
Chính xác ngoại công: +73
Phong Kình: +82
Thể Phách: +33
Nhu phòng: +218
Khí Huyết: +1472
Nội Lực: +245
Xác suất bị bạo kích giảm(%): +7
Khí Huyết: +300

[Tiến cử Thiếu Lâm Chủ Tu]
Đây là một trong những mạch của Túc Tam Dương Kinh, có công hiệu giống Đại Trường Kinh của Thủ Tam Dương, tăng độ linh hoạt của chân, giúp người tu luyện nhẹ như lông vũ, nhanh như thỏ.
Tiến cử người chơi bộ võ ngoại công (sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★★★★
ZDN@2024