cửu âm đại điển

Túc Thiếu Âm Thận-Nghịch

Túc Thiếu Âm Thận-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Dương
Ngoại công bạo kích: +71
Nội công bạo kích: +71
Nội tức: +43
Canh khí: +43
Khí Huyết: +1848
Nội Lực: +362
Nội công hóa giải: +7
Uy lực nội công: +50

Bắt đầu từ dưới ngón chân út, nghiêng hướng Sung Tuyền, từ mắt cá chân đến mặt trong cẳng chân, từ phía trong đùi men phía sau đến Trường Cường, từ cột sống vào thận, từ kinh mạch đường thẳng ở thận hướng lên qua gan và cơ hoành vào trong phổi, một mạch từ phổi ra, chụp lại ở tim, chảy vào trong ngực qua Du Phủ Huyệt.
Tiến cử người chơi bộ nội công (Sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024